Monday, 21/06/2021 - 20:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thắng Cương

Thời khóa biểu

( Thực hiện từ ngày  17/ 12 /2018

THỜI KHOÁ BIỂU

                                                                              ( Thực hiện từ ngày  17/ 12 /2018)     

   

Lớp

Tiết

6

7

8

9

Thứ

Hai

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Toán – Hương(t)

Văn – Anh 

Toán - Chuyên

Hóa- Hiền(h)

3

Địa – Hồng   

Sinh- Hiền (s)   

Hóa- Hiền(h)

Anh-Hương

4

CN- Hải

Toán – Hương(t)

Anh-Hương

Văn - Loan

5

SH – Hải

SH-

SH- Hiền (h) 

SH- Loan

Ba

1

Sử - Vân   

Văn - Anh

Văn - Loan

Lí – Bé    

2

Sinh- Hiền (s)   

Văn - Anh

Anh-Hương

Văn - Loan

3

Anh-Hương

Địa – Hồng

Lí – Bé    

TCVăn – Loan 

4

MT- Hải

Anh-Hương

GDCD- Hồng

Sinh- Hiền (s)   

5

Tin -Duyên

MT- Hải

Sinh- Hiền (s)   

Địa – Hồng

Tư­

1

AN-Hải 

Sinh- Hiền (s)   

Văn –Loan

Toán - Chuyên

2

Văn -Anh

AN-Hải 

Văn –Loan

Anh-Hương

3

Văn -Anh

Lí – Bé    

Toán - Chuyên

Sinh- Hiền (s)   

4

Anh-Hương

   Văn -Anh

AN-Hải 

Văn – Loan 

5

 

Anh-Hương

Sử - Anh

HN- Bé

Năm

1

Lí – Bé        

Toán – Hương(t)

CN- Oanh     

Toán - Chuyên

2

Toán – Hương(t)

Địa – Hồng

Anh-Hương

TC.toán - Chuyên

3

Anh-Hương

  Tin -Duyên 

Địa – Hồng

Lí – Bé    

4

  Tin -Duyên 

Anh-Hương

Toán - Chuyên

Địa – Hồng

5

 

Sử - Vân 

  Tin -Duyên 

GDCD- Hồng

Sáu

1

GDCD- Hồng

Sử - Vân 

Sinh- Hiền (s)   

Văn – Loan

2

Toán – Hương(t) 

GDCD- Hồng

TD- Ước

  Văn - Loan     

3

Sinh- Hiền (s)   

TD- Ước

MT- Hải

Hóa- Hiền (h)

4

CN- Hải

Toán – Hương (t)

Văn – Loan     

TD- Ước

5

TD- Ước

 

Hóa- Hiền (h)

MT- Hải

Bảy

1

TD- Ước

Toán – Hương(t)

Sử - Anh

Toán - Chuyên

2

Văn -Anh

 

TD- Ước

Tin –Duyên

 

Toán - Chuyên

3

Văn -Anh

Tin –Duyên

 

Toán - Chuyên

TD- Ước

4

Toán – Hương(t)

CN –Duyên

 

TD- Ước

Sử - Anh

 

5

 

 

CN- Oanh     

CN- Duyên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 06 : 45
Năm 2021 : 275